ארון תלוי דגם: SPAIN

ארון תלוי דגם: SPAIN

SPAIN-60
ארון: 600 x 460 x 540 מ”מ
מסגרת מראה: 600 x 120 x 700 מ”מ
מראה: 600 x 600 מ”מ
SPAIN-80
ארון: 800 x 460 x 540 מ”מ
מסגרת מראה: 800 x 120 x 700 מ”מ
מראה: 800 x 600 מ”מ
SPAIN-100
ארון: 1000 x 460 x 540 מ”מ
מסגרת מראה: 1000 x 120 x 700 מ”מ
מראה: 1000 x 600 מ”מ
LR50/LR60/LR80
מראה עגולה: ø500/600/800 x 30 מ”מ

ארון תלוי דגם: SPAIN