ארון תלוי דגם: RIO

ארון תלוי דגם: RIO

RIO
ארון: 540 x 350 x 540 מ”מ
מראה: 800 x 400 מ”מ
LR50/LR60/LR80
מראה עגולה: 500 על 30 מ”מ

ארון תלוי דגם: RIO