ארון תלוי דגם: PETRA

ארון תלוי דגם: PETRA

PETRA-60
ארון: 600 x 460 x 540 מ”מ
מראה: 600 x 600 מ”מ
PETRA-80
ארון: 800 x 460 x 540 מ”מ
מראה: 800 x 600 מ”מ
PETRA-100
ארון: 1000 x 460 x 540 מ”מ
מראה: 1000 x 600 מ”מ
PETRA-120
ארון: 1200 x 460 x 540 מ”מ
מראה: 1200 על 600 מ”מ
LR50/LR60/LR80
מראה עגולה: ø500/600/800 x 30 מ”מ

ארון תלוי דגם: PETRA