ארון תלוי דגם: NEGEV

ארון תלוי דגם: NEGEV

NEGEV-120
ארון: 1200 x 460 x 540 מ”מ
מסגרת מראה: 1200 x 120 x 600 מ”מ
מראה: 1200 על 600 מ”מ
NEGEV-130
ארון: 1300 x 460 x 540 מ”מ
מסגרת מראה: 1300 x 120 x 600 מ”מ
מראה: 1300 x 600 מ”מ
NEGEV-140
ארון: 1400 x 460 x 540 מ”מ
מסגרת מראה: 1400 x 120 x 600 מ”מ
מראה: 1400 x 600 מ”מ
LR50/LR80
מראה עגולה: 500/800 x 30 מ”מ

ארון תלוי דגם: NEGEV