ארון תלוי דגם: NEES

ארון תלוי דגם: NEES

NEES-60
ארון: 600 x 460/390/360 x 540 מ”מ
מראה: 600 x 600 מ”מ
NEES-70
ארון: 700 x 460/390/360 x 540 מ”מ
מראה: 700 x 600 מ”מ
NEES-80
ארון: 800 x 460/390/360 x 540 מ”מ
מראה: 800 x 600 מ”מ
NEES-90
ארון: 900 x 460/390/360 x 540 מ”מ
מראה: 900 על 600 מ”מ
NEES-100
ארון: 1000 x 460/390/360 x 540 מ”מ
מראה: 1000 x 600 מ”מ
NEES-120
ארון: 1200 x 460/390/360 x 540 מ”מ
מראה: 1200 על 600 מ”מ
ארון צד: 1400 x 400 x 300 מ”מ

ארון תלוי דגם: NEES