ארון תלוי דגם: ESTONIA

ארון תלוי דגם: ESTONIA

ESTONIA-60
ארון: 600 x 460 x 540 מ”מ
מראה: 600 x 600 מ”מ
ESTONIA-80
ארון: 800 x 460 x 540 מ”מ
מראה: 800 x 600 מ”מ
ESTONIA-100
ארון: 1000 x 460 x 540 מ”מ
מראה: 1000 x 600 מ”מ
ESTONIA-120
ארון: 1200 x 460 x 540 מ”מ
מראה: 1200 על 600 מ”מ
ארון צד: 1400 x 400 x 300 מ”מ
LR50/LR60/LR80
מראה עגולה: ø500/600/800 x 30 מ”מ

ארון תלוי דגם: ESTONIA