אופטימל משטחים אקרילים בע״מ | 516858537 | 054-7409747 | פתח תקוה 37 הרצליה, 4644843 | office@corian-designs.com

ארון תלוי דגם: CARMEL

ארון תלוי דגם: CARMEL

CARMEL-60
ארון: 600 x 460 x 540 מ”מ
ארון מראה: 600 x 140 x 600 מ”מ
מסגרת מראה: 600 x 120 x 600 מ”מ
מראה: 600 x 600 מ”מ
CARMEL-80
ארון: 800 x 460 x 540 מ”מ
ארון מראה: 800 x 140 x 600 מ”מ
מסגרת מראה: 800 x 120 x 600 מ”מ
מראה: 800 x 600 מ”מ
CARMEL-100
ארון: 1000 x 460 x 540 מ”מ
ארון מראה: 1000 x 140 x 600 מ”מ
מסגרת מראה: 1000 x 120 x 600 מ”מ
מראה: 1000 x 600 מ”מ
LR50/LR60/LR80
מראה עגולה: ø500/600/800 x 30 מ”מ

ארון תלוי דגם: CARMEL