אופטימל משטחים אקרילים בע״מ | 516858537 | 054-7409747 | פתח תקוה 37 הרצליה, 4644843 | office@corian-designs.com

ארון תלוי דגם: ADDO

ארון תלוי דגם: ADDO

ADDO-60
ארון: 600 x 460/390/360 x 540 מ”מ
מראה: 600 x 600 מ”מ
ADDO-70
ארון: 700 x 460/390/360 x 540 מ”מ
מראה: 700 x 600 מ”מ
ADDO-80
ארון: 800 x 460/390/360 x 540 מ”מ
מראה: 800 x 600 מ”מ
ADDO-90
ארון: 900 x 460/390/360 x 540 מ”מ
מראה: 900 x 600 מ”מ
ADDO-100
ארון: 1000 x 460/390/360 x 540 מ”מ
מראה: 1000 x 600 מ”מ
ADDO-120
ארון: 1200 x 460/390/360 x 540 מ”מ
מראה: 1200 על 600 מ”מ
ארון צד: 1400 x 400 x 300 מ”מ

ארון תלוי דגם: ADDO