אופטימל משטחים אקרילים בע״מ | 516858537 | 054-7409747 | פתח תקוה 37 הרצליה, 4644843 | office@corian-designs.com

ארון שירות נורמאנדי

ארון שירות נורמאנדי

ארון שירות מעץ אלון מלא

טריקה שקטה Soft Closing

גובה הארון: 140 ס”מ

עומק רוחב: 40 ס”מ

ארון שירות נורמאנדי