אופטימל משטחים אקרילים בע״מ | 516858537 | 054-7409747 | פתח תקוה 37 הרצליה, 4644843 | office@corian-designs.com

ארון עומד צבע לבן דגם: ALDO

ארון עומד צבע לבן דגם: ALDO

ALDO-100
ארון: 1000 x 470 x 750 מ”מ
ALDO-120
ארון: 1200 x 470 x 750 מ”מ
LR50/LR60/LR80
מראה מעגלית: 500/600/800 x 30 מ”מ

ארון עומד צבע לבן דגם: ALDO