אופטימל משטחים אקרילים בע״מ | 516858537 | 054-7409747 | פתח תקוה 37 הרצליה, 4644843 | office@corian-designs.com

ארון עמוד דגם: ROYAL

ארון עומד דגם: ROYAL

ROYAL-100
ארון: 1000 x 470 x 750/830 מ”מ
מראה: 1000 x 600 מ”מ
ROYAL-120
ארון: 1200 x 470 x 750/830 מ”מ
מראה: 1200 על 600 מ”מ
LR80
מראה עגולה: ø 800 x 30 מ”מ

ארון עמוד דגם: ROYAL