ארון עומד דגם: PALACE

ארון עמוד דגם: PALACE

PALACE-100
ארון: 1000 x 470 x 750 מ”מ
מראה: 1000 x 600 מ”מ
PALACE-120
ארון: 1200 x 470 x 750 מ”מ
מראה: 1200 על 600 מ”מ
LR50/LR60/LR80
מראה עגולה: ø500/600/800 x 30 מ”מ

ארון עומד דגם: PALACE