אופטימל משטחים אקרילים בע״מ | 516858537 | 054-7409747 | פתח תקוה 37 הרצליה, 4644843 | office@corian-designs.com

ארון עומד דגם: NAPOCA

ארון עומד דגם: NAPOCA

NAPOCA-140
ארון: 1400 x 470 x 750/830 מ”מ
NAPOCA-150
ארון: 1500 x 470 x 750/830 מ”מ
NAPOCA-160
ארון: 1600 x 470 x 750/830 מ”מ
LR50/LR60/LR80
מראה מעגלית: 500/600/800 x 30 מ”מ

ארון עומד דגם: NAPOCA