אופטימל משטחים אקרילים בע״מ | 516858537 | 054-7409747 | פתח תקוה 37 הרצליה, 4644843 | office@corian-designs.com

ארון עומד דגם: KFEER

ארון עומד דגם: KFEER

KFEER-80
ארון: 800 x 470 x 780 מ”מ
מראה: 600 x 600 מ”מ
KFEER-100
ארון: 1000 x 470 x 780 מ”מ
מראה: 600 x 600 מ”מ
KFEER-120
ארון: 1200 x 470 x 780 מ”מ
מראה: 600 x 600 מ”מ
LR50/LR60/LR80
מראה עגולה: ø500/600/800 x 30 מ”מ

ארון עומד דגם: KFEER